Ekologické poradenství

Ekologická stopa

Ekologickou stopu (vyjádřenou v globálních hektarech na osobu) zanechává náš životní styl a související spotřeba zdrojů v globálním měřítku.

Ekologická stopa je ukazatelem (indikátorem), který stanovuje množství přírodních zdrojů, které jednotlivec, město, region nebo stát spotřebují v daném roce. K výpočtu se používají údaje o spotřebě lidské společnosti, která se přepočítává na množství biologicky produktivní země a vodních ploch nutných k vyprodukování daných zdrojů a k asimilaci odpadů. Různé kategorie lidské spotřeby (spotřeba energie, potravin, dopravy, bydlení atd.) vyžadují k zajištění společenského metabolizmu a stávající úrovně spotřeby různé biologicky produktivní plochy, které jsou nezbytné k zajištění přírodních služeb (zásobování potravinami a vlákny, regulace klimatu i úrodnosti půd i asimilaci odpadních produktů). Protože lidé používají zdroje z celé planety a znečistění, které produkují, ovlivňuje i velmi vzdálená místa, tvoří ekologická stopa součet všech ploch z různých částí Země, jež ke své spotřebě využíváme. V souhrnu pak lze ekologickou stopu vyjádřit jako "počet planet", které lidstvo potřebuje pro zajištění svých zdrojů. (Enviwiki.cz)

Čím je naše využívání přírodních zdrojů větší, tím roste i naše ekologická stopa. Kdyby všichni lidé žili stejným životním stylem jako průměrný Čech, tak bychom k tomu potřebovali tři planety Země. Náš současný životní styl je možný jen díky tomu, že ekologická stopa lidí v rozvojových zemích je prozatím hodně nízká. Ovšem i tito lidé mají právo na lepší život. Kdyby ale žili jako my, tak už by nám naše zeměkoule nestačila. Není fér nechat většinu lidstva živořit v nuzných podmínkách a sám si užívat na jejich úkor. Jediným správným a možným řešením je snížení naší spotřeby na únosnou mez tak, aby nás planeta v budoucnu dokázala uživit všechny. Zde je několik příkladů jak s tím může začít každý sám za sebe. Tam totiž každá změna začíná. Jestliže i nadále budeme naši pohodlnost obhajovat tím, že když ostatní nic nedělají, proč bych měl tedy zrovna já, nezmění se vůbec nic a všichni budeme v pěkném průšvihu (tedy pokud už v něm nejsme). Navíc každoročně přibývá těch, kteří již u sebe začali, teď je tedy již vážně čas i na tobě!