Letní kempy s Mapíkem v území ORP Hustopeče i na Ekocentru Trkmanka ZDARMA

02.06.2021

Žadatel, MAS Hustopečsko, z.s., realizuje v létě projekt "Letní kempy s Mapíkem v území ORP Hustopeče u Brna", v rámci Výzvy LETNÍ KEMPY 2021 (Č. j.: MSMT-8385/2021-1).

V rámci projektu budou realizovány týdenní turnusy letních příměstských kempů v období 1.7.2021 až 31. 8. 2021 pro děti školou povinné (tzn. od ukončení první třídy).

Účelem jednotlivých turnusů bude:

  • podpořit opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci,
  • propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku,
  • obnovit pracovní a studijní návyky dětí,
  • podpořit zájem dětí o vzdělávání,
  • podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí,
  • podpořit návyky zdravého životního stylu,
  • podpořit pohybové aktivity dětí.

LETNÍ KEMPY S MAPÍKEM jsou díky výše uvedenému projektu ZDARMA.

Ekocentrum Trkmanka se do projektu zapojilo a připravilo turnusy v tyto termíny:

19. 7. - 23. 7. 2021

2. 8. - 6. 8. 2021

9. 8. - 13. 8. 2021

23. 8. - 27. 8. 2021

Pro rodiče dětí absolvujících ZŠ to znamená, že vyplní přihlášku a v daném termínu bude pro jejich dítě zajištěn program a strava zdarma, včetně pojištění.

POZOR - počet mít na každém turnusu je omezen.