Tŕeťáci a Pálava

11.06.2021

Třeťáci vyrazili probádat Pálavu

V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008652 Z Bílých Karpat na Pálavu vyrazili jako jedna z mnoha škol ve středu 9. června i třeťáci ze Základní školy Velké Pavlovice poznávat taje CHKO Pálava.

Konečně se otevřel prostor pro realizaci tohoto projektu, kdy celý rok ležely vzdělávací programy na témata "Živá zahrada" a "Půda" v šuplíku. Jedná se o projekt, kdy je pro školku či školu zajištěna a financována přeprava na místo realizace projektu, občerstvení a samozřejmě environmentálně zaměřený vzdělávací program.

Program "Živá zahrada" pro naše třeťáky proběhl za doprovodu třídních učitelek, paní Mgr. Evy Drienkové a Mgr. Jitky Řádkové, a lektorů ekocentra v Chráněné krajinné oblasti Pálava v okolí Sirotčího hrádku. Cílem bylo seznámit děti fyzicky s rozdílnostmi mezi místem, kde žijí a místem pouze 25 km vzdáleném, a přitom tak rozdílném.

Při vybraných aktivitách došlo i na seznámení se s rozdílnostmi těchto lokalit s oblastí Bílým Karpatům. Děti formou bádání objevovaly chráněné rostliny Pálavy, pomocí dalekohledů určovaly vzdálené body. Při bádání narazily na různou faunu - zlatohlávky, kudlanku, motýli, svlečky různých motýlů. Děti se seznámily s historií okolí - Sirotčí hrádek, Mušovská jezera, včetně legend vztahujících se k tomuto místu. Třešničkou na dortu bylo to, že po legendě o rytířích z křižáckých výprav se při odjezdu na parkovišti objevili jako přízrak opravdoví rytíři - křižáci.

Děti si z tohoto dne odnesly spoustu poznatků z bádání a zkoumání fauny a flóry Pálavy, určitě mají spoustu získaných zkušeností pro další srovnávání odlišností i v jiných lokalitách.