PŘÍJEZD A ODJEZD NA TÁBORY

Příměstské tábory: každý den nástup mezi 7:00-8:00 a vyzvedávání dětí od 15:15 do 16:00.

Pobytové tábory: v pondělí příjezd mezi 7:00-8:00 a konec pobytového tábora v pátek v 16:00.