PODMÍNKY REZERVACE

Ubytovací doba:

Ubytování pracovní dny 14:00 -19:00
Ubytování o víkendu 14:00 - 16:00
 

Rezervace ubytování:

Platí až po uhrazení zálohy na účet (na základě obdržené faktury)

ČÍSLO ÚČTU: 107-2603810247/0100 pobočka Komerční banky Velké Pavlovice

 
Od 1. dubna 2017 se objednávka stává závaznou po zaplacení zálohy 100%, případné zrušení pobytu bude vyřízeno do 14 dní podle platných storno poplatků, částka bude vrácena na účet objednavatele. 
Zaplacením zálohy potvrzujete, že jste se seznámil/a a souhlasíte s níže uvedenými podmínkami rezervace a ubytovací dobou. 

 

Případný doplatek vždy v hotovosti na místě při nástupu na ubytování.

NEKACEPTUJEME PLATEBNÍ KARTY
 

Storno poplatky:

- při zrušení rezervace od 30 do 10 pracovních dnů před příjezdem je účtováno 50% z ceny ubytování

- při zrušení rezervace méně než 10 pracovních dnů před příjezdem je účtován poplatek ve výši 70% z ceny ubytování

- při zrušení ubytování v den nástupu je účtován poplatek ve výši 100% z ceny ubytování

 

Ubytovací podmínky:

- V celém ubytovacím zařízení je přísný zákaz kouření, pod pokutou 10.000,-Kč

- Objednávka služeb musí proběhnout vždy písemně!

- Případný doplatek ceny po odečtení zálohy se hradí při nástupu

- VYŽADUJEME třídění odpadu do připravených košů (plasty, sklo, papír)

-  Při předání pokoje zpět ubytovateli s neúplným či poškozeným zařízením bude způsobená škoda připsána hostovi v plné výši k úhradě

- Domácí zvířata nejsou povolena

- Nedodržování těchto pravidel, jakož i svévolné navýšení počtu osob v objektu během pobytu bez vědomí provozovatele, či zjištění úmyslného poškozování nebo ničení pronajatých prostor, nebo jeho zařízení, se považuje za hrubé porušení ubytovacích podmínek se všemi z toho plynoucími důsledky

- Zákazník se zavazuje neobtěžovat ubytované v sousedních objektech nadměrným hlukem, k dodržování nočního klidu 22:00 - 06:00 hod.

- Zákazník při nástupu na pobyt předloží ubytovateli doklady totožnosti všech ubytovávaných osob k zapsání potřebných údajů do knihy ubytovaných

- Zákazník odesláním objednávky stvrzuje, že se s podmínkami seznámil, s těmito souhlasí, bude je respektovat a přebírá závazky v nich obsažené

Na konci pobytu prosíme o svlečení lůžkovin (povlečení) a vyklizení ledničky!