NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ 

Objednávání na výukové programy předem telefonicky na +420 777 736 411.
 

Nabídka programů:

 


 

EkoT Anotace.pdf

Ekocentrum Trkmanka si vyhrazuje možnost upravit nabídku v návaznosti na vývoj současné situace.

 

Místo realizace programu: Výukové programy probíhají buď v učebnách ekocentra, nebo v terénu. Obuv a oblečení vždy přizpůsobte zvolenému programu. Do objektu ekocentra vyžadujeme přezůvky.

Počet účastníků:

Maximální počet účastníků je 30, minimální počet účastníků je 15, v případě nižšího počtu žáků je celková cena za program stanovena, jako kdyby bylo žáků 15.

Potvrzení účasti:

Prosíme o potvrzení účasti a upřesnění počtu žáků 2 dny před konáním programu. Potvrzení telefonicky na čísle 777 736 411.

Pitný režim, stravování:

Možnost stravování (svačina i oběd) a pitný režim po předchozí dohodě.

Rodiče i děti souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci těchto činností např. v kronikách, tisku, na internetu atp.