Nabídka pro základní školy

POSTUP OBJEDNÁVKY PROGRAMU: (Více informací v sekci Objednávkový formulář)

1. Telefonická rezervace

2. Vyplnění objednávkového formuláře

3. Potvrzení od lektora

 
 
Maximální počet účastníků na program je 30 dětí. Prosíme o dodržování stanoveného počtu, který je nastavený z důvodu zkvalitňování výuky programů. 
Doba programu pro základní školy je 2x45 minut. Mezi jednotlivými částmi je přestávka na svačinu.

Při výukovém programu za kázeň ručí a odpovědnost nese doprovázející pedagog.