Nabídka pro mateřské školy 2017/2018

POSTUP OBJEDNÁVKY PROGRAMU: (Více informací v sekci Objednávkový formulář)

1. Telefonická rezervace

2. Vyplnění objednávkového formuláře

3. Potvrzení od lektora

 

Doporučený věk pro naše programy je 4 - 7 let. Mladší děti se programu mohou účastnit po konzultaci s lektorem a na zvážení učitelky. Vždy je potřeba dopředu upozornit na nižší věk dětí. 

Maximální počet účastníků na program je 30 dětí. Prosíme zvláště u dětí mladšího věku dodržujte stanovený počet, který je nastavený z důvodu zkvalitňování výuky programů. 

Doba programu pro mateřské školy je 2x30 minut. Přestávka na svačinu může být zařazena před programem, v tomto případě je potřeba tuto informaci uvést do objednávkového formuláře do poznámky. 

Při výukovém programu za kázeň ručí a odpovědnost nese doprovázející pedagog.

 

Název programu Období realizace Cena za žáka

Motýlí vánek

celoročně

40

Ferda mravenec

celoročně

40

Z kytičky na kytičku

březen – červen

40

Vítání jara

březen – duben

40

Jak se žije na kompostu

září - říjen

40

Co se skrývá ve vodní říši

duben - červen

40