Beseda O STARÝCH STEZKÁCH

25.09.2018 22:23

Ekocentrum Trkmanka se po kratší odmlce vrací k osvětovým úterkům. První z nich bude na téma O starých stezkách a přednášejícím nebude nikdo jiný než pan Ing. Radan Květ, CSc.

Pan Ing. Radan Květ, CSc., se zabývá problematikou věd o Zemi, tj. geografií a geologií, především hydrogeochemií, rupturologií a historickou geologií, fyzickou (historickou) geografií, stibologií (nauka o starých stezkách a cestách)   a okrajově i historiografií. Jeho díla: Minulost člověka a staré stezky, Stezkami lovců mamutů, Duše krajiny (Staré stezky v proměnách věků), Cesty a stezky do časů Velké Moravy, Atlas starých stezek a cest na území ČR a další.

Beseda se uskuteční v úterý 6. listopadu 2018 v 17:30 hodin v sále ekocentra. Malé občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.

 

Letáček:  O starých stezkách 06 11 2018.jpg

—————

Zpět