Světový den dětí (Universal Children´s Day)

20.11.2012 08:25

Dětský den (Universal Children´s Day) se slaví v různých dnech na počest dětí na mnoha místech po celém světě.  Tato tradice byla založena v roce 1954 a jejím cílem byla ochrana dětí před dlouhými hodinami práce zejména v nebezpečných podmínkách, a také umožnit všem dětem přístup ke vzdělání.

Den pro ochranu dětí je původně podporovaný na základě rozhodnutí Mezinárodní federace žen na kongresu v Paříži v roce 1949 v mnoha zemích jako Dětský den 1. června roku 1950. V České republice se slaví také jako Dětský den každoročně 1. června.

Dětský den (Universal Children´s Day) byl poprvé slaven na celém světě v říjnu 1953 a to pod záštitou Mezinárodní unie pro péči o dítě v Ženevě. Myšlenka Dětského dne (Universal Children´s Day) byla přijata Generálním shromážděním Spojených národů v roce 1954, a to s cílem povzbudit všechny země, za prvé, aby podporovaly vzájemnou výměnu a porozumění mezi dětmi, a za druhé iniciovaly opatření ve prospěch a na podporu dobrých životních podmínek ve světě dětí. Tento den byl také vybrán jako den k oslavě dětství. 

Valné shromáždění OSN doporučilo, aby všechny země vytvořily Univerzální dětský den.  Pro univerzální dětský den bylo přijato datum 20. listopadu.

20. listopad je také výročním dnem, kdy Valné shromáždění OSN přijalo deklaraci o právech dítěte v roce 1956. Úmluva o právech dítěte byla pak podepsána ve stejný den v roce 1989, která od té doby byla ratifikována 191 státy světa. 

—————

Zpět