Podmínky rezervace

Ubytovací doba:

Ubytování pracovní dny 14:00 -16:00 hodin, jiný čas a ubytování o víkendu pouze po předchozí telefonické dohodě.

Rezervace ubytování:

Platí až po uhrazení dané částky na účet na základě předem vystavené faktury.

Od 1. ledna 2023 se objednávka stává závaznou po zaplacení vystavené faktury ve výši 100 % daného pobytu, případné zrušení pobytu bude vyřízeno do 14 dní podle platných storno poplatků, částka bude vrácena na účet objednavatele.

Případný doplatek je možný na místě v hotovosti při nástupu na ubytování, případně akceptujeme platební karty.

Storno poplatky:

- při zrušení rezervace od 30 do 10 pracovních dnů před příjezdem je účtováno 50 % z ceny ubytování

- při zrušení rezervace méně než 10 pracovních dnů před příjezdem je účtován poplatek ve výši 70 % z ceny ubytování

- při zrušení ubytování v den nástupu je účtován poplatek ve výši 100 % z ceny ubytování

Ubytovací podmínky:

- V celém ubytovacím zařízení je přísný ZÁKAZ KOUŘENÍ, pod pokutou 10.000, -Kč.

- Objednávka služeb musí proběhnout vždy písemně, s uvedením adresy objednatele a telefonického kontaktu!

- Případný doplatek se hradí při nástupu.

- VYŽADUJEME třídění odpadu do připravených košů (plasty, sklo, papír).

- Při předání pokoje zpět ubytovateli s neúplným či poškozeným zařízením bude způsobená škoda následně připsána hostovi v plné výši k úhradě.

- Domácí zvířata jsou povolena pouze po předchozím písemným odsouhlasením, jinak pod pokutou 10.000 Kč.

- Nedodržování těchto pravidel, jakož i svévolné navýšení počtu osob v objektu během pobytu bez vědomí provozovatele, či zjištění úmyslného poškozování nebo ničení pronajatých prostor, nebo jeho zařízení, se považuje za hrubé porušení ubytovacích podmínek se všemi z toho plynoucími důsledky.

- Zákazník se zavazuje neobtěžovat ubytované v sousedních pokojích nadměrným hlukem, k dodržování nočního klidu 22:00 - 06:00 hod.

- Zákazník při nástupu na pobyt předloží ubytovateli doklady totožnosti všech ubytovávaných osob k zapsání potřebných údajů do knihy ubytovaných, případně vyplní předložené ubytovací lístky.

- Zákazník odesláním objednávky stvrzuje, že se s podmínkami seznámil, s těmito souhlasí, bude je respektovat a přebírá závazky v nich obsažené.


Na konci pobytu prosíme o svlečení lůžkovin (povlečení) a vyklizení ledničky!