VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU ODEVZDEJTE DO 28. ZÁŘI DO 15:30 NA RECEPCI EKOCENTRA TRKMANKA NEBO ELEKTRONICKY NA lektor.trkmanka@gmail.com

 

PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO KROUŽKU.pdf (299373)