Sokolovna

Nabídka pronájmu na semináře, společenské akce, svatby


Ceník krátkodobých pronájmů nebytových prostor SOKOLOVNY Velké Pavlovice

Provozovna: Sokolovna, Hlavní 583/1, 691 06 Velké Pavlov

Ceník je platný od 01. 01. 2021

Nájemce: Město Velké Pavlovice, příspěvkové organizace Města, neziskové subjekty a spolky v rámci Města v případě komerčního využití

Akce / den                          Zimní sezona pronájem                                  Úhrada spotřebované energie

do 4 hod. trvání             1 500 Kč                                                    dle skutečné spotřeby energií

nad 4 hod. trvání           2 500 Kč                                                    dle skutečné spotřeby energií 


Nájemce: Občané Města VP k nekomerčním účelům

Akce / den                          Zimní sezona pronájem                                   Úhrada spotřebované energie

do 4 hod. trvání             2 500 Kč                                                    dle skutečné spotřeby energií

nad 4 hod. trvání           3 500 Kč                                                    dle skutečné spotřeby energií 


Nájemce: Ostatní (výše neuvedení)

Akce / den                          Zimní sezona pronájem                                    Úhrada spotřebované energie

do 4 hod. trvání             4 000 Kč                                                     dle skutečné spotřeby energií

nad 4 hod. trvání           6 000 Kč                                                     dle skutečné spotřeby energií


Nájemce: Úklid sokolovny

Akce / den                          Zimní sezona pronájem                                      Úhrada spotřebované energie

po předchozí                 2 500 Kč                                                      zajištění po hrubém úklidu

 dohodě 


Nájemce: Prostor za Sokolovnou

Akce / den                          Letní sezona pronájem                                       Úhrada spotřebované energie

prostor za                       dle dohody                                                dle skutečné spotřeby energií

Sokolovnou 


Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

Podmínkou využití objektu je řádně uzavřená smlouva o nájmu nebytových prostor a vybavení s konkrétními informacemi k dané akci.

Informace a rezervace:

na telefonu: +420 519 325 313 nebo +420 774 364 010

e-mailem: provozni@ekocentrum-trkmanka.com