Sokolovna

Nabídka pronájmu na semináře, společenské akce, svatby


Ceník krátkodobých pronájmů nebytových prostor SOKOLOVNY Velké Pavlovice

Provozovna: Sokolovna, Hlavní 583/1, 691 06 Velké Pavlov

Ceník je platný od 01. 10. 2023

Nájemce: Město Velké Pavlovice, příspěvkové organizace Města, neziskové subjekty a spolky v rámci Města v případě komerčního využití

Akce / den                          Celoroční sezona pronájem                                  Úhrada spotřebované energie

den akce                        4 000 Kč                                                    dle skutečné spotřeby energií


Nájemce: Charitativní akce k dobročinným účelům

Akce / den                          Celoroční sezona pronájem                                  Úhrada spotřebované energie

den akce                        4 000 Kč                                                     dle skutečné spotřeby energií


Nájemce: Občané Města VP k nekomerčním účelům (svatba, narozeniny)

Akce / den                          Celoroční sezona pronájem                                   Úhrada spotřebované energie

den akce                        10 000 Kč                                                    dle skutečné spotřeby energií


Nájemce: Ostatní (výše neuvedeno)

Akce / den                          Celoroční sezona pronájem                                    Úhrada spotřebované energie

den akce                        15 000 Kč                                                     dle skutečné spotřeby energií


Den navíc

Akce / den                          Celoroční sezona pronájem                                    Úhrada spotřebované energie

den akce                        2 000 Kč                                                       dle skutečné spotřeby energií


Úklid sokolovny

Nájemce objekt předává ve stavu, v jakém byl předán, po hrubém úklidu, bez umytí a vysátí,

Akce typu divadlo, koncert, seminář            2.000 Kč

Ostatní akce                                                    4.000 Kč                                               


V ceně nájmu je zahrnuto:

  • pronájem celého areálu sokolovny s předáním objektu den před konáním akce a vrácením objektu den po uskutečnění akce, v případě delšího pronájmu se hradí doplatek výše uvedený za každý započatý den
  • vybavení nábytkem, chladícím boxem na vino, chladící vitrínou – lednicí a dalším dle předávacího protokolu, který je součástí smlouvy


Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

Podmínkou využití objektu je řádně uzavřená smlouva o nájmu nebytových prostor a vybavení s konkrétními informacemi k dané akci.


Ve Velkých Pavlovicích, dne 30. 9. 2023                                                                                   Bc. Zita Dvořáková, MSc

                                                                                                                                                Ředitelka příspěvkové organizace

Informace a rezervace:

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace 

Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice

IČO: 72563001  

na telefonu: +420 519 325 313

e-mailem: info@ekocentrum-trkmanka.com