SYSLI PRO KRAJINU, KRAJINA PRO SYSLY

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 304021D154
FINANCOVÁNÍ: Program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika Spoločne bez hraníc / Společně bez hranic
TRVÁNÍ: 2/2018 - 1/2020


PARTNEŘI:

ALKA Wildlife, o.p.s. (vedoucí partner)

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie (hlavní přeshraniční partner)

Ekocentrum Trkmanka, p.o.

Národná zoologická záhrada Bojnice

CÍL PROJEKTU

Sysel obecný je ohrožený druh, jeden z nejvzácnějších savců Evropy. V současnosti je znám z programového území jen z 24 izolovaných lokalit (roztroušeně v Trenčianském, Trnavském a Jihomoravském kraji). Cílem projektu je přispět k záchraně tohoto druhu na úrovni celého programového území komplexním souborem aktivit: výzkum, monitoring, realizace opatření na podporu druhu i jeho prostředí, osvěta, navázání kontaktů, přenos zkušeností, předání podkladů státní správě pro nastavení priorit. Vytvořeny budou soubory doporučených opatření, nástroj na sdílení dat. Projekt přispívá ke zlepšení životního prostředí obyvatel regionu. Projekt také cílí na návštěvníky regionu, kterým bude sysel představen jako zástupce místní přírody a symbol zachovalé stepní zemědělské krajiny.