Vánoce naší babičky

Cíl:

  • Osobním prožitkem se s dětmi vrátit v čase do dob našich babiček. Uvědomit si rozdíly slavení Vánočních svátku v minulé době a nyní.
  • Zamyšlení nad významem Vánoc
  • Konzumní způsob slavení svátků a inspirace k šetrnosti
  • Multikulturní výchova


Obsah:

  • Lidové zvyky a tradice s propojením vánočních událostí
  • Biblický vánoční příběh
  • Environmentální aspekty (balení dárků, výroba ozdoba, hospodárnost, odpad)
  • Prohlídka slaměného Betlému v životní velikosti na zahradě ekocentra


Popis:

Spolu s dětmi si přiblížíme předvánoční a vánoční čas. Vrátíme se do časů minulých a povíme si o tom, jak se slavily Vánoce u našich předků v dávných dobách. zazpíváme si koledy a prožijeme tak vánoční naladění, vyzkoušíme si vánoční zvyky a tradice. Prožijete s námi předvánoční pohodu a vánoční naladění u stromečku, kde se dozvíme o jeho významu a spoustu dalších zajímavostí. Vyrobíme si drobné ozdoby. Zamyslíme se nad hospodárností, lidskými aktivitami a dopady na životní prostředí.


Období: listopad-prosinec


Cena: MŠ 120 Kč, ZŠ 140 Kč


Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace - Nádražní 1/1 - Velké Pavlovice - 691 06

Telefonní číslo - +420 519 325 313

E-mail - info@ekocentrum-trkmanka.com