Voda pro život

Anotace: Je voda jednoduše dostupná? Máme vody dostatek? Pro koho je voda důležitá? Voda a lidstvo?

Cíl: Uvědomit si, že bez vody by život nebyl a jak je pro nás důležitá.

Popis:

Děti se zajímavou formou seznámí s problematikou dnešního sucha. Jak s vodou šetřit a jak se k vodě celkově chovat, tak aby nám sloužila v dostatečném množství. Využíti mokřadů, problematika narovnání řek a zadržování vody v krajině. Dále se děti seznámí s životem ve vodě a kolem ní. Čím jsou nám vodní živočichové prospěšní a k čemu všemu se využívají vodní plochy, řeky a potoky. Bližší informace o vytváření mokřadů, k čemu jsou prospěšné a v čem pomáhají v našem ekosystému. Jak člověk ovlivňuje vodní plochy, čím pomáhá a čím škodí.

Rámcové cíle EVVO:

 • Vztah k přírodě
 • Ekologické děje a zákonitosti
 • Environmentální problémy a konflikty
 • Ekosystémy
 • Základní podmínky života
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Vzdělávací oblast:

 • Člověk a příroda - Zeměpis
 • Přírodopis Člověk a společnost - Dějepis

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní

Období: září - říjen / duben - červen

Cena: MŠ 100 Kč; ZŠ 120 Kč


Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace - Nádražní 1/1 - Velké Pavlovice - 691 06

Telefonní číslo - +420 519 325 313

E-mail - info@ekocentrum-trkmanka.com