Voda pro život

Cíl: Uvědomit si, že bez vody by život nebyl a jak je pro nás důležitá.

Popis:

Děti se zajímavou formou seznámí s problematikou dnešního sucha. Jak s vodou šetřit a jak se k vodě celkově chovat, tak aby nám sloužila v dostatečném množství. Využití mokřadů, problematika narovnání řek a zadržování vody v krajině. Dále se děti seznámí s životem ve vodě a kolem ní. Čím jsou nám vodní živočichové prospěšní a k čemu všemu se využívají vodní plochy, řeky a potoky. Bližší informace o vytváření mokřadů, k čemu jsou prospěšné a v čem pomáhají v našem ekosystému. Jak člověk ovlivňuje vodní plochy, čím pomáhá a čím škodí.

Rámcové cíle EVVO: Vztah k přírodě, Ekologické děje a zákonitosti, Environmentální problémy a konflikty

Období: září-říjen / duben-červen

Cena: MŠ 100 Kč; ZŠ 120 Kč


Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace - Nádražní 1/1 - Velké Pavlovice - 691 06

Telefonní číslo - +420 519 325 313

E-mail - info@ekocentrum-trkmanka.com