Živly přírody

Cíl: Seznámením s přírodními živly si děti uvědomí jejich důležitost, že bez nich by život na zemi nemohl existovat a jak jsou nezbytné pro nás pro člověka, ale zároveň také mohou byt nebezpečné a je dobré je respektovat.

Popis:

Země, vzduch, oheň, voda tohle jsou důležité živly přírody, bez nich by náš svět nemohl existovat. V tomto programu si přiblížíme, co všechno do těchto živlů patří. Dozvíme se spoustu zajímavostí, které jsou s tímto tématem spojené. Proč by nebyl život na zemi, kdyby jen jediný živel neexistoval. V programu si vytvoříme pokusy, aby si děti ověřily, že to opravdu funguje. Spolu si vytvoříme sopku, která bude chrlit lávu anebo si ukážeme zadržování vody v krajině. Jaké jsou ve světě nepřízně, které jsou způsobené těmito živly. A co nám tím vůbec chce ta naše země říct? Že by se lidé měli k ní chovat určitě lépe, než se chovají....

Období: Celoročně

Cena: MŠ 100 Kč; ZŠ 120 Kč


Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace - Nádražní 1/1 - Velké Pavlovice - 691 06

Telefonní číslo - +420 519 325 313

E-mail - info@ekocentrum-trkmanka.com