Život na louce

Cíl: Osobním prožitkem se děti seznámí s rozmanitým životem na louce, co vše je na louce vidění a jak se na ní chovat. Zkoumání obydlí živočichů a jak jejich význam na Ekosystém, prohloubí jejich vztah k přírodě.

Popis:

Děti se blíže seznámí s loukou, která má plno krás a poskytuje nám rozmanitosti přírody. Řekneme si, s čím vším se můžeme na zahradě sekat. Jaká je důležitost procesu opylování a jak je to přínosné pro nás. Co všechno by bez hmyzu a opilování nebylo. Přiblížíme si život včel samotářek, motýlů a různých druhů brouků. Ukážeme si a prohlédneme hmyzí domeček, který slouží na zahradě jako jejich obydlí. Povíme si, jak se dá takový hmyzí domeček vyrobit.

Rámcové cíle EVVO: Vztah k přírodě, Vztah k místu, Ekologické děje a zákonitosti, Environmentální problémy a konflikty

Období: září-říjen / duben-červen

Cena: MŠ 100 Kč; ZŠ 120 Kč


Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace - Nádražní 1/1 - Velké Pavlovice - 691 06

Telefonní číslo - +420 519 325 313

E-mail - info@ekocentrum-trkmanka.com