Enviromentální program

PROJEKTOVÝ DEN & ŠABLONY


Projektový den je vzdělávací celek, který trvá zpravidla 180 min. (4 vyučovací hodiny). Lektor při něm používá projektovou metodu. Cílem aktivity je propojit teoretické znalosti ze školního prostředí s jejich využitím v praxi, rozvíjet osobní a sociální kompetence dětí a žáků.

Projektový den můžete uplatnit při realizaci "šablon" jako projektový den mimo školu (aktivitu je nutné realizovat minimálně 10 km od místa, kde se uskutečňuje vzdělávání).

Ekocentrum Trkmanka nabízí projektové dny na téma:

  • Voda pro život
  • Sysli pro přírodu, příroda pro sysly
  • Cesta chleba
  • Ježek

V případě zájmu jsme schopni připravit projektové dny i na další témata.

Cena:

Žák MŠ                       70 Kč

Žák 1. stupně ZŠ        90 Kč