Environmentální program

EVVO programy:

Výukové programy: 

  • probíhají většinou od 9 hodiny, po domluvě lze začátek programu posunout na 8.30 hod.
  •         u MŠ se jedná o 60 minut s pauzou na svačinku, u ZŠ se jedná o 90 minut s pauzou na svačinku
  • prosíme pedagogy, aby nám dva pracovní dny před programem upřesnili počet účastníků
  • na program si vezměte přezůvky a svačinu (případně svačina či oběd se dají u nás předem objednat)nejenom v exteriérech doporučujeme sportovní oblečení (umožňuje dětem volný pohyb a sezení na zemi), terénní obuv a pláštěnky
  • programy je po předchozí dohodě možné realizovat a hradit ze šablonProjektové dny:

  • projektový den je vzdělávací celek, který trvá zpravidla 180 min. (4 vyučovací hodiny). Lektor při něm používá projektovou metodu. Cílem aktivity je propojit teoretické znalosti ze školního prostředí s jejich využitím v praxi, rozvíjet osobní a sociální kompetence dětí a žáků.
  • projektový den můžete uplatnit při realizaci "šablon" jako projektový den mimo školu (aktivitu je nutné realizovat minimálně 10 km od místa, kde se uskutečňuje vzdělávání – velmi vhodný program Výuka v CHKO Pálava).