Environmentální program

    EVVO programy – PROJEKTOVÉ DNY & ŠABLONY

    Ekocentrum Trkmanka nabízí programy na téma:

Projektový den je vzdělávací celek, který trvá zpravidla 180 min. (4 vyučovací hodiny). Lektor při něm používá projektovou metodu. Cílem aktivity je propojit teoretické znalosti ze školního prostředí s jejich využitím v praxi, rozvíjet osobní a sociální kompetence dětí a žáků.

Projektový den můžete uplatnit při realizaci "šablon" jako projektový den mimo školu (aktivitu je nutné realizovat minimálně 10 km od místa, kde se uskutečňuje vzdělávání).